Archive for the ‘Bez kategorii’ Category

Wybieramy projekt budowlany

Zanim postawimy dom, konieczny jest wybór odpowiedniego projektu budowlanego. W tym etapie budowy domu mamy dwie możliwości: zakup gotowego projektu, albo zlecenie wykonania projektu indywidualnego. Wybór zależeć będzie w dużej mierze od możliwości finansowych, ale również i od oczekiwań. Nie ma jednak wątpliwości większość osób decyduje się na to pierwsze rozwiązanie. Gotowe projekty dostępne są nie tylko w katalogach czy biurach dostępne, ale również możemy zamówić go przez Internet. To właśnie na stronach internetowych możemy przebierać w bogatej ich ofercie. Większość osób ma już własne upodobania co do przyszłego mieszkania. Jeśli tak, to przed wyszukiwaniem określonym dokładnie kryteria. Wtedy znacznie łatwiej będzie nam szukać naszego wymarzonego projektu. W ten sposób zawężamy krąg poszukiwania. Kupując przez Internet powinniśmy przede wszystkim skupić się na tym co powinien zawierać projekt budowlany domu. Powinien składać się z następujących części: architektonicznej, konstrukcyjnej oraz instalacji.

Pozwolenie na budowę

Zanim nie otrzymamy pozwolenia na budowę nie powinniśmy przystępować do robót budowlanych. Dlaczego? Jest to zapisane w prawie budowanym, które należy przestrzegać tak samo jak inne prawo, czy to karne czy rodzinne. Osoby, które złamią prawo będą musieli ponieść karę, która czasami bywa bardzo wysoka. Zanim jednak złożymy wniosek o zdobycie pozwolenia konieczne jest zgromadzenie wielu niezbędnych materiałów. Są one konieczne, ze względu na to, że muszą być dołączone do wniosku o pozwolenia na budowę. Musimy więc dołączyć aktualną mapę sytuacyjno-wysokościową, jak również i dokumenty w których zawarte są warunki techniczne dostawy mediów, czyli wody i doboru ścieków. Poza tymi dwoma ważnymi dokumentami, należy również dołączyć: wpis i wyrys z mapy ewidencyjnej, miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego, oświadczenie o posiadanym prawie do danej działki budowlanej, jak również i projekt budowlany, który jest dostępny w czterech egzemplarzach. Pozwolenie na budowę musi zostać wydane przez urzędników w ciągu 65 dni.

Szukamy ekipy budowlanej

Budowa domu to inwestycja, która wymaga odpowiedniej wiedzy oraz doświadczenia. Nie każdy inwestor posiada ją, a poza tym nie jest w stanie sam zająć się budową domu. W takiej sytuacji nie pozostaje im nic innego jak zatrudnić ekipę budowlaną. Wydawałoby się, że jest to bardzo proste zadanie. Tak naprawdę tak nie jest. Powinniśmy kierować się wieloma aspektami wybierając firmę budowlaną. Zdajemy sobie sprawę z tego, że w bardzo dużym stopniu to od ekipy budowlanej zależeć będzie trwałość naszego budynku. Nikt nie jest w stanie nam polecić, doradzić coś, bo z budowlańcami bywa różnie. Na pewno nie jedna osoba się już o tym przekonała. Budowa domu składa się z kilku etapów. Konieczne jest trzymanie się cały czas jednej firmy, a to dlatego, że jedna może wykonać sam stan surowy a inne zajmie się tez wykończeniówką. Przeglądając chociażby Internet możemy zobaczyć, że na rynku działa wiele firm budowlanych. Pod uwagę wiec powinniśmy brać przede wszystkim profesjonalizm, uczciwość oraz rzetelność.

Zgłoszenie rozpoczęcia robót

Wiele osób uważa, że jeśli otrzymali już pozwolenie na budowę, to mogą od razu przystąpić do budowy domu. Jest to nie prawda. Konieczne jest odczekanie 14 dni od otrzymania pozwolenia. Poza tym również musimy powiadomić nadzór o dacie rozpoczęcia robót budowlanych. Takie zawiadomienie powinniśmy złożyć siedem dni przed rozpoczęciem prac budowlanych. Zawiadomienie powinno zawierać między innymi zaświadczenie o terminie rozpoczęcia robót, oświadczenie kierownika budowy, oraz powinny zawierać się też informacje dotyczące bezpieczeństwa pracy. Zostało wspomniane tutaj o kierowniku budowy. Kiedy budujemy dom w prawie budowlanym jasno jest określone kto powinien znajdować się na placu budowy. Kierownik budowy jest obowiązkiem bez względu na to jaki dom budujemy. Jeśli chodzi o inspektora nadzoru, to w budownictwie jednorodzinnym nie jest on wymagany. Kiedy zamiar rozpoczęcia budowy jest już zgłoszony możemy udać się po dziennik budowy do inspektoratu, a więc w miejsce gdzie konieczne jest zgłoszenie rozpoczęcie budowy.

Dziennik budowy

Budując dom musimy pamiętać o konieczności posiadania kilku ważnych dokumentów urzędowych. Jednym z nich jest chociażby dziennik budowy. Stanowi on dokument przebiegu robót budowlanych oraz zdarzeń i okoliczności, które zachodzą w trakcie wykonywania robót . dziennik budowy zostaje wydany za dokonaniem opłaty przez właściwy organ. Aby go otrzymać to musimy udać się do inspektoratu, ale dopiero wtedy kiedy zgłosimy zamiar rozpoczęcia robót budowlanych. Dokument ten jest formatu A4, a więc jak kartka z bloku, i ma ponumerowane strony. Wszystkie strony w dzienniku są podwójne, a więc umożliwia to dokonywania chronologicznych wpisów i tworzenia od razu kopii. Dziennik budowy ma zamieszczoną stronę tytułową na której należy zamieścić wszystkie ważne dane. Między innymi powinien znaleźć się na tej stronie numer dziennika budowy, data wydania oraz liczbę stron, dane określające inwestora, rodzaj i adres budowy, jak również i numer pozwolenia na budowę oraz pouczenie o sposobie prowadzenia dziennika.

Przygotowanie placu budowy

Budowa domu to przedsięwzięcia bardzo poważne, które rozpoczyna się już w momencie pierwszego załatwiania formalności. Jeśli chodzi o drugą część budowy a mianowicie plac budowy, to te prace zgodnie z prawem budowlanym rozpoczynają się w momencie podjęcia prac przygotowawczych na działce. Możemy wyróżnić kilka elementów jakie należy zaliczyć do prac przygotowawczych. Chodzi tutaj oczywiście o wytyczenie geodezyjnie obiektów na terenie, wykonanie niwelacji terenu, jak również u wykonanie przyłączy do sieci infrastruktury technicznej. Poza tym również prawo budowlane wymaga jak i BHP, że teren budowlany musi zostać ogrodzony i odpowiednio oznakowany. Plac budowy oznakowany jest za pomocą żółtych tablic informacyjnych. Ogrodzenie terenu budowlanego musi zostać wykonanie zgodnie z przepisami. Przede wszystkim nie może zagrażać ludziom. Wysokość ogrodzenia w przypadku budowy domu jednorodzinnego wynosi około półtorej metra. Oczywiście nie zawsze jest możliwe ogrodzenie, i wtedy należy oznakować granice terenu z pomocą tablic ostrzegawczych.

Wylewamy fundamenty

Kiedy przeszliśmy już po trudnym i jak ciężkim okresie formalności przychodzi na bardzo wyczekiwany przez nas moment, a mianowicie przechodzimy do budowy domu. Rozpoczynamy oczywiście od wylania fundamentów. Ten etap budowy domu jest bardzo ważne. Fundamenty są podstawą każdego budynku. To jak zostaną one wykonane będzie wpływać na trwałość i wytrzymałość budynku. To na fundamentach opiera się cała konstrukcja budynku, dlatego muszą one zostać wykonane z wielką starannością. Wylewanie fundamentów rozpoczyna się od wyznaczenia na działce miejsca na wykop pod fundamenty. Możemy wykonać to zarówno za pomocą maszyn jak i ręcznie. Wykop musi zostać przygotowany bardzo starannie, bo jeśli podczas wylewania fundamentów fragmenty wykopu będą się osuwać, to zmiesza się to z betonem. Taka mieszanka sprawi że całkowicie osłabia się cała konstrukcja i dom będzie siadał. Fundament w zależności od pogody może schnąć kilka dni albo kilka tygodni. Kiedy dopiero całkowicie wyschnie przystąpić możemy do dalszych prac.

Styropian

Materiałów izolacyjnych jest kilka, jednak cały czas największym zainteresowaniem cieszy się styropian. Wielu z nas nie ma pojęcia w jaki sposób taki materiał powstaje. Czytając informacje w internecie przeczytamy, że styropian to nic innego jak spieniony i sprasowany polistyren. Styropian w swoich drobnych porach zamyka powietrze, co sprawia, że nie tylko posiada bardzo dobre parametry izolacyjne, ale również jest całkowicie odporny na wilgoć, działanie grzybów i pleśni, jak również i na korozję biologiczną. Styropian jest również materiałem nietoksycznym i bardzo łatwym w transporcie. Dużym plusem styropianu jest nie tylko jego cena, ale też i lekkość, która nie powoduje obciążenia konstrukcji budynku. Szacuje się, że ten materiał izolacyjny jest bardzo wytrzymały a jego trwałość określa się na ponad sześćdziesiąta lat. Największą przewaga nad innymi materiałami jest jego niski koszt. Zanim jednak zdecydujemy się na styropian powinniśmy dokładnie się zastanowić, czy będzie to dla nas odpowiedni materiał izolacyjny.

Wełna mineralna

Ocieplenie budynku jest bardzo ważne. Kiedy tylko podejmujemy decyzję o budowie, od razu powinniśmy też zainwestować w materiał izolacyjny dobrej jakości. To zapewni nam nie tylko ciepło, ale również i znacznie lepsze samopoczucie. Wełna mineralna jest jednym z rodzajów materiału izolacyjnego, który cieszy się wielkim zainteresowaniem, mimo tego, że cena jest znacznie wyższa niż w przypadku styropianu. Wełna mineralna powstaje w wyniku stopnienia i rozwarstwienia skały bazaltowej. Posiada wiele właściwości, które są oczekiwane w tych czasach. Do nich zaliczyć możemy chociażby doskonałe właściwości akustyczne, a więc tłumi ten materiał hałas, który często przeszkadzał w normalnym funkcjonowaniu. Ponadto jest to materiał całkowicie niepalny więc chroni tez konstrukcje przed przegrzaniem. Kolejna właściwość jaką posiada wełna mineralna to dobra paro przepuszczalność. Jeśli decydujemy się na wełnę podczas ocieplania budynku, to największą uwagę powinniśmy zwrócić na to by wełna nie uległa zawilgoceniu, bo w ten sposób traci swoje właściwości termoizolacyjne.

Termoizolacja

Kiedy decydujemy się na budowę domu, to musimy wiedzieć, że bardzo opłacalnym rozwiązaniem dla nas jest również inwestowanie w dobrą termoizolację budynku. Wiele inwestorów słyszy od architektów, budowlańców, że konieczne jest wykonanie odpowiedniej, dobrej izolacji. Zapewni ona nam w ten sposób ciepłe pomieszczenie. Dobrze, jednak jaki jest idealny materiał izolacyjny? Zanim zdecydujesz, postanowisz jaki rodzaj materiału zastosujesz warto było by zapoznać się z wadami oraz zaletami poszczególnych materiałów. Jeśli zapoznamy się z takimi wiadomościami, to może znacznie łatwiej będzie nam podjąć ostateczną decyzję – dobrą decyzję. Najpopularniejsze jak również i najbardziej rozpowszechnione w naszym kraju są dwa rodzaje materiałów izolacyjnych. Zaliczamy tutaj styropian oraz wełnę mineralną. Jeszcze do niedawna styropian był niezastąpiony, i każdy na niego się decydował ze względu na niską cenę. Dzisiaj wiele osób zwraca uwagi przede wszystkim na właściwości, jakie posiada wełna mineralna.